Ekoa Ataşehir Atölyeler > Yaratıcı Drama Çocuk Atölyesi

Yaratıcı drama, liderin (öğretmenin) süreci tasarladığı, belli eğitsel ve sanatsal amaçları olan, doğaçlama, rol oynama gibi tiyatro tekniklerinden faydalanarak çocuğun grup yaşantısı içerisinde herhangi bir konuyu, düşünceyi ya da olayı canlandırma sürecidr. Yaratıcı drama yaparak ve yaşayarak öğrenmedir. Yaratıcı dramada başarı ya da başarısızlık söz konusu değildir. Çocuklar özgür bir ortamda yaratıcı enerjilerini serbest bırakırlar, sürekli yeni ve farklı düşünceler üretirler. Yaratıcı dramada ısınma ve rol oynama temel etkinliklerdir. Yaratıcı drama sonuç odaklı değildir, süreç önemlidir. Bu nedenle katı kurallar yoktur, esnektir.

Yaratıcı Drama Çocuk Atölyesi

Yaratıcı drama, liderin (öğretmenin) süreci tasarladığı, belli eğitsel ve sanatsal amaçları olan, doğaçlama, rol oynama gibi tiyatro tekniklerinden faydalanarak çocuğun grup yaşantısı içerisinde herhangi bir konuyu, düşünceyi ya da olayı canlandırma sürecidr. Yaratıcı drama yaparak ve yaşayarak öğrenmedir. Yaratıcı dramada başarı ya da başarısızlık söz konusu değildir. Çocuklar özgür bir ortamda yaratıcı enerjilerini serbest bırakırlar, sürekli yeni ve farklı düşünceler üretirler. Yaratıcı dramada ısınma ve rol oynama temel etkinliklerdir. Yaratıcı drama sonuç odaklı değildir, süreç önemlidir. Bu nedenle katı kurallar yoktur, esnektir.

“Çok az insan yaratıcı olarak kabul edilir. Birkaç ressam, birkaç şair; milyonda bir kişi. Bu saçmalıktır. Her insan doğuştan yaratıcıdır. Çocukları izlersen görürsün. Bütün çocuklar yaratıcıdır.” Osho.

Yaratıcı Dramanın Yararları

 • Hayal gücünü ve yaratıcı düşünmeyi geliştirir.
 • İletişim becerilerini geliştirir.
 • Bağımsız düşünme ve karar verme becerilerini geliştirir.
 • Kendini ifade edebilme becerilerini geliştirir.
 • Birlikte çalışma alışkanlıkları kazandırarak grup içi süreçlere olumlu katkı sağlar.
 • Empati becerilerini geliştirir.
 • Katılımcı olma davranışını geliştirir.
 • Eleştirel düşünme becerilerini geliştirir.
 • Bilgileri yeni bir bakış açısıyla değerlendirme fırsatı verir.
 • Eğitim ve öğretimin içinde aktif rol aldırır.
 • Kendine güveni geliştirir.
 • Deneyim ve yaşantıların yeniden gözden geçirilmesini sağlar.
 • Demokratik düşünme ve farklılıklara saygı duyma becerilerini geliştirir.
 • Dinleme becerilerini geliştirir.
 • Anlatım becerilerini geliştirir.
 • Konuşma becerilerini geliştirir.
 • Sorumluluk duygusunu geliştirir.
 • Problem çözme becerisi kazandırır.
 • Araştırma, sorgulama duygusunu geliştirir.
 • Sanata duyarlılık kazandırır.

“Sevgi daima yaratır, asla yok etmez” demiş sevgi dolu yazar Leo Buscaglia. Gelin, çocuklarımızla sevgiyle yaratacağımız ‘an’larımız, güzel ‘anılara’ dönüşsün.

Kontenjan: 20 Öğrenci

KAYIT OL