Konservatuvar Hazırlık Atölyesi

17-22 Yaş arası

Haftada 2 gün toplam 6 saat

8 aylık bir eğitimdir.

“Tiyatro, zannedildiği gibi bilimsellikten uzak değildir.”

Aksine bilimi kullanarak insan doğasının derinliklerine inmeyi ve merkezine insanı koyarak toplumu eğitmeyi kendine gaye edinir. Dolayısıyla tiyatro sanatçısı,

sanatını icra ederken bir bilim adamı kadar titiz, çok yönlü düşünmeyi bilmelidir. Mesele bilimsel analizin sanatlı ifadesidir. Sanıyoruz ki bu denli ifade üretilen eserin ve icracının kalitesini- kalıcılığını belirler.”

Bu anlayıştan hareketle tiyatro sanatını kendine uğraş edinmiş ve edinmekte olan gençlerin doğru

yönlendirilmesi, bu mesleğin eğitimini almaya hazır hale gelmeleri üstün gayemizdir.

Konservatuar hazırlık sınıfında tiyatro sanatını öğrenme talebinde olan gençlerin eğitimleri, dünyada kabul görmüş tiyatro adamlarının oyunculuk yaklaşımları dahilinde yapılır.

Konservatuvara Hazırlık Atölyelerinin içeriği;

Doğaçlama Etütleri,

Oyunculuk Etütleri,

Ses ve Konuşma Eğitimi,

Hareket ve Performans Çalışmalarıdır.

Kontenjan: 20 Öğrenci